Ochrona na miarę

Aktualności

 • 16.08 2019
  Informacja o wyborze Prezesa Zarządu
  W dniu 12 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza  zakończyła postępowanie konkursowe na funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa  Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. W wyniku przeprowadzonego postępowania RN powołała z dniem 16.08.2019 r. Pana Adama Ogrodnika na funkcję Prezesa Zarządu.
  czytaj więcej
 • 16.05 2019
  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NADMIERNYCH ZAPASÓW MATERIAŁÓW, TOWARÓW I WYROBÓW GOTOWYCH.
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach (42 – 140 Panki), stosując zasadę konkurencyjności, informuje o sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych, przekraczających potrzeby Spółki (dalej: „Materiały”) oraz zaprasza do złożenia ofert.
  czytaj więcej
 • 15.05 2019
  Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb EUROPOLTECH 2019
  Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w dniach 8 - 10 maja 2019r. wzięło udział w Międzynarodowych Targach Techniki
  i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019 w  Warszawie.
  czytaj więcej
 • 13.05 2019
  OGŁOSZENIE AKCJI POBORU KRWI I SZPIKU
  DNIA 27.06.2019r.  W GODZ. 10.00 -14.30 NA TERENIE ZAKŁADU  PSO MASKPOL S.A. ODBĘDZIE SIĘ AKCJA POBORU KRWI I SZPIKU. ZAPRASZAMY!
  czytaj więcej
 • 26.04 2019
  TARGI BHP KATOWICE
  W dniach 2-4 kwietnia 2019r. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. wzięło udział
  w 19. Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP w Katowicach.
  czytaj więcej
 • 08.04 2019
  Ogólnopolskie Targi i Konferencja Służby Więziennej „WIĘZIENNICTWO” 2019
  W dniach 3-4 kwietnia 2019r. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. wzięło udział w Ogólnokrajowych Targach i Konferencji Służby Więziennej „WIĘZIENNICTWO” 2019
  w Lublinie.
  czytaj więcej
 • 07.03 2019
  Informacja o wyborze członka zarządu
  6 marca 2019 r. Rada Nadzorcza PSO „MASKPOL” S. A. uchwałą nr 498/IX/19 powołała Pana Tomasza Jackiewicza na Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S. A. IX kadencji.
  czytaj więcej
 • 27.02 2019
  Informacja o wyborze członka zarządu
  25 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza PSO „MASKPOL” S. A. uchwałą nr 496/IX/19 powołała Pana Mateusza Kazimierczaka na Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. IX kadencji.
  czytaj więcej
 • 24.09 2018
  Zmiana zarządu PSO MASKPOL S.A.
  24 września 2018r. Rada Nadzorcza PSO „MASKPOL” S. A. odwołała pana Ładysława Piaseckiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz pana Marka Pasek-Paszkowskiego z funkcji Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „Maskpol” S. A. IX kadencji.
  Do czasu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza PSO „MASKPOL” S.A. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu panu Jakubowi Banaś.
  czytaj więcej
 • 22.09 2018
  50-LECIE PSO „MASKPOL” S. A.
  W dniu 22 września 2018r. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S. A. w Konieczkach obchodziło uroczystość 50-lecia swego istnienia.
  czytaj więcej