Ochrona na miarę

Aktualności

 • 11.02 2021
  Wspieramy edukację wojskową!
  W dniu 08.02.2021 podpisane zostały umowy patronackie z trzema częstochowskimi szkołami prowadzącymi nauczanie w klasach o profilu mundurowym.
  czytaj więcej
 • 09.02 2021
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na wykonanie
  Wariantowej koncepcji modernizacji ciepłowni zakładowej i sieci ciepłowniczych na terenie zakładu w Konieczkach, projektowanie, wykonanie kosztorysu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji
  czytaj więcej
 • 13.11 2020
  Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż zmarł nasz Kolega Ś.P. Dominik Mirek - Pełniący w latach 2007-2017 funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Technicznych
  czytaj więcej
 • 24.09 2020
  Święto Wojsk Obrony Terytorialnej
  W związku ze zbliżającym się Świętem Wojsk Obrony Terytorialnej składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za Waszą ciężką pracę. Dziękujemy za gotowość i poświęcenie w czasie pandemii COVID-19 w której motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko” nabrało tak dużego znaczenia.

  czytaj więcej
 • 14.09 2020
  Święto Wojsk Lądowych
  Z okazji Święta Wojsk Lądowych
  składamy wszystkim Żołnierzom 
  i Pracownikom administracyjnym najserdeczniejsze życzenia 
  i wyrazy uznania za Waszą pracę. 
  Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.
  Życzymy sukcesów w służbie  
   oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
  Niech poczucie dobrze wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny 
  będzie źródłem Waszej dumy i powszechnego uznania.
  czytaj więcej
 • 01.09 2020
  Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej
  Pierwszy dzień września to rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.
  PSO „MASKPOL” S.A. upamiętnił tę datę biorąc udział w obchodach 81 rocznicy Bitwy Pod Mokrą. Uroczystości rozpoczęły się przywitaniem uczestników przez Wójta Gminy Miedźno- pana Piotra Derejczyka.
  Podczas obchodów odczytano List Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy oraz List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Po Apelu poległych oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą.


  czytaj więcej
 • 14.08 2020
  ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
  Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej pragniemy uczcić pamięć tych Żołnierzy, którzy bronili suwerenności  naszej Ojczyzny. Wszystkim  Oficerom i Żołnierzom, którzy dzisiaj strzegą naszego bezpieczeństwa pragniemy złożyć  wyrazy uznania i szacunku za trudną żołnierską służbę. Wasza służba to znak kontynuacji najlepszych wartości i tradycji patriotycznych będących powodem do dumy i powszechnego uznania. Serdeczne życzenia przekazujemy również Rodzinom, które na co dzień wspierają Żołnierzy w jakże trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz naszego Kraju.
   

  czytaj więcej
 • 24.07 2020
  Święto Policji.
  Z okazji Święta Policji 
  Życzymy wszystkim Funkcjonariuszom 
  wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, 
  sukcesów oraz dobrego zdrowia.
  Niech Wasza odpowiedzialna, pełna poświęcenia i wytrwałości 
  służba będzie 
  powodem do dumy i powszechnego uznania. 
   
  czytaj więcej
 • 02.07 2020
  Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Z okazji Święta Centrum Zarządzania Kryzysowego 
  Ministerstwa Obrony Narodowej 
  składamy najserdeczniejsze życzenia 
  wielu sukcesów w życiu zawodowym,  satysfakcji z codziennej pracy, 
  a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
  Niech Państwa wkład w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny 
  będzie źródłem Waszej dumy i powszechnego uznania.
  czytaj więcej
 • 02.07 2020
  Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
  Z okazji Święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
  składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za Waszą pracę.
  Życzymy wielu sukcesów w służbie,  satysfakcji z codziennej pracy,
  a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
  Niech poczucie dobrze wypełnionego obowiązku wobec Ojczyzny
  będzie źródłem Waszej dumy i powszechnego uznania.

  czytaj więcej