Laboratorium

Laboratorium balistyczne jest szeroko wykorzystywane w procesach projektowania i sprawdzania rozwiązań wyposażenia zapewniającego ochronę balistyczną żołnierzy oraz sprzętu wojskowego. Laboratorium zostało wyposażone w urządzenia umożliwiające badania miękkich i twardych pancerzy -
w zakresie wymaganym polskimi normami obronnymi, jak również zakresach przewidywanych przez najczęściej wykorzystywane normy innych krajów
oraz normy o charakterze międzynarodowym. 

Dostępne są stanowiska do badania hełmów, miękkich pancerzy kamizelek oraz twardych płyt balistycznych - na wszystkich przewidywanych klasach
i poziomach ochrony. Rezultaty niszczących działań pocisków mogą również być śledzone przy wykorzystaniu nowoczesnej kamery o szybkości filmowania rzędu 800 000 klatek na sekundę.  

Laboratorium Badawcze PSO MASKPOL SA zostało utworzone w 1983 roku. Laboratorium zajmuje się badaniami parametrów i właściwości fizykochemicznych surowców i wyrobów gotowych według metodyki i wymagań określonych normami i przepisami.

Prowadzone badania dotyczą produkowanych przez Przedsiębiorstwo następujących grup wyrobów:

 • Surowce do produkcji,
 • Pochłaniacze i filtropochłaniacze,
 • Filtry,
 • Maski, półmaski i ćwierćmaski,
 • Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur przeznaczony do użycia podczas pożaru,
 • Hełmy ochronne,
 • Specjalistyczne wyposażenie ochronne przeznaczone dla wojska i policji,

Prowadzimy również nadzór nad częścią wyposażenia pomiarowego i wydziałów produkcyjnych.

W Laboratorium prowadzone są także badania:

 • Szczelności dopasowania elementów ochronnych oraz szczelności połączeń,
 • Przecieku całkowitego,
 • Wytrzymałości na udarność, amortyzację i nożoodporność,
 • Badanie palności,
 • Badanie elektroizolacyjności,
 • Bryzgoszczelności,
 • Badania zrywania, rozciągania i ściskania.


Laboratorium badawcze PSO MASKPOL SA współpracuje z:

 • Laboratorium Badawczym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi,
 • Laboratorium Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie,
 • Laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.