RODO

Administratorem podanych danych osobowych jest PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki), KRS 0000049087, REGON: 150060052, NIP: 5741002058.
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu dobrych relacji z odbiorcami naszych usług. W przypadku, gdy skieruje Pani/Pan do nas zapytanie ofertowe będziemy przetwarzać dane w celach marketingowych tj. w celu przedstawienia dedykowanej oferty. Przesłanie zapytania ofertowego oznacza zamówienie informacji handlowej drogą elektroniczną. 

 

Informujemy o przysługujących prawach związanych z podanymi danymi: żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i przenoszenia danych osobowych.

 

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych: (…)

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@maskpol.com.pl.