Zarząd

ZARZĄD:

  • Adam Ogrodnik - Prezes Zarządu
  • Mateusz Kazimierczak - Członek Zarządu
  • Tomasz Jackiewicz - Członek Zarządu


RADA NADZORCZA:

  • Edyta Jastrzębska- Przewodnicząca
  • Anna Wieszczycka
  • Renata Garus
  • Bogumił Wodyński
  • Adam Kierat
  • Damian Pilarz