Historia

Tradycje przemysłowe regionu sięgają początków XVII w. kiedy to na terenie obecnej gminy Panki wybudowane zostało centrum kuźnic wytwarzające żelazo i stal m.in. na potrzeby armii Rzeczpospolitej. Kolejny okres intensywnego rozwoju przemysłu w regionie nastąpił na początku XIX wieku, kiedy to w Pankach powstały pokaźne zakłady żelazne wyposażone w wielki piec z kołami wodnymi, miechami i młotami.

 

Do eksploatacji złóż rudy żelaza w regionie częstochowskim powrócono na początku lat sześćdziesiątych. W 1961 roku rozpoczęto budowę kopalni rud żelaza  na terenie dzisiejszego PSO MASKPOL S.A. W ciągu trzech lat wybudowano szyby wodociągowe i wentylacyjne, wieże szybowe, maszyny wyciągowe, sortownie rudy oraz budynki towarzyszące. Jednak w roku 1964 wstrzymano budowę kopalni, po tym jak szczegółowe badania geologiczne wykazały nieopłacalność eksploatacji istniejących złóż.

 

W roku 1967 zapadła decyzja o zaadoptowaniu istniejących obiektów na potrzeby zakładu produkcji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Utworzona fabryka należała do struktur przedsiębiorstwa WSK „PZL Warszawa II ”. Oficjalnie zakład rozpoczął produkcję 1 września 1968 roku. Początkowo produkowano filtry F 14 i F 15 oraz półmaski. W latach siedemdziesiątych zakupiono pierwsze  maszyny wtryskowe firmy Engel i uruchomiono produkcję maski MP-4. W roku 1979 oddano do użytku halę główną o powierzchni 7,6 tys. m.  i przeniesiono produkcję masek  z zakładu na warszawskiej Woli. W roku 1985 przeniesino całkowicie produkcję maski BSS mau 4 u.

 

1 lipca 1991 roku wydzielono ze struktur WSK „PZL Warszawa II” przedsiębiorstwo państwowe PSO MASKPOL.
W roku 1992 we współpracy z francuską firmą Giat opracowano nowoczesną maskę MP 5, spełniającą najwyższe standardy ochronne.
30 listopada 1994 przekształcono przedsiębiorstwo państwowe PSO MASKPOL w Spółkę Akcyjną.
Od końca lat dziewięćdziesiątych nastąpił okres intensywnej modernizacji zakładu. Wtedy rozpoczęto produkcje nowoczesnej odzieży filtracyjnej oraz szerokiego asortymentu wyposażenia dla policji: hełmów, odzieży przeciwuderzeniowej, tarcz i pałek. Kamieniem milowym w rozwoju zakładu było w 2005 roku rozpoczęcie produkcji hełmu kuloodpornego WZ2005. W kolejnych latach uruchomiono produkcję kamizelek kuloodpornych dla wojska i policji. W ostatnich latach opracowano rozwiązania dodatkowego opancerzenia dla pojazdów i statków powietrznych.
Obecnie PSO MASKPOL S.A. jest wiodącym producentem w swojej branży.