Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii lagowania i rozkroju tkanin wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego

Konieczki, dnia 20.02.2023

Nr postępowania: 6/TI/2023

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Dostawcy – podmiotu, który wykona kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii lagowania

i rozkroju tkanin wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji oraz obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym

w siedzibie PSO MASKPOL S.A. Konieczki, zgodnie Zapytaniem Ofertowym 6 / TI /2023 oraz złożoną ofertą.

 

 

 

 

powrót