Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii lagowania i rozkroju tkanin wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego ..

Konieczki, dnia 20.02.2023

Nr postępowania: 5/TI/2023

 

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Dostawcy – podmiotu, który wykona kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej linii lagowania

i rozkroju tkanin wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i konserwacji oraz obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym

w oddziale PSO MASKPOL S.A. w Częstochowie, zgodnie Zapytaniem Ofertowym 5 / TI /2023 oraz złożoną ofertą.

 

 

 

 

powrót