ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z PRZUBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ  BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO PSO „MASKPOL” S.A.

 ZLOKALIZOWANEGO W CZESTOCHOWIE (42-202), PRZY UL.  STREFOWEJ 14B.

 

sygn. 1 / TI /2023

Konieczki, 16 stycznia 2023 r.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Wykonawcy – podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów realizować będzie roboty budowalne oraz rozbiórkowe, zapewni dostawy i montaż materiałów związanych z przebudową i modernizacją budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B, zgodnie Zapytaniem Ofertowym 1 / TI /2023 oraz złożoną ofertą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót