ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY

DLA INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z PRZUBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO PSO „MASKPOL” S.A. ZLOKALIZOWANEGO W CZĘSTOCHOWIE (42-202) PRZY UL. STREFOWEJ 14B.

sygn. 10/TI/2022
Konieczki, 14 listopada 2022 r.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Wykonawcy – podmiotu, który samodzielnie na rzecz PSO MASKPOL S.A. świadczyć będzie dla Zamawiającego usługi Kierownika Budowy w procesie realizacji zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i modernizacją budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B.

 

 

 

 

 

 

powrót