Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż środków trwałych.

Konieczki 16.10.2023

Nr postępowania: 01/TI/2023

 

Zarząd PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nw. składników aktywów trwałych stanowiących własność PSO „MASKPOL” S.A.:

 

 

 

 

 

 

powrót