Produkty cywilne

FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE
Filtropochłaniacze FP 211/1–P3 po skompletowaniu z maską twarzową lub półmaską wyposażoną w łącznik gwintowy RD 40x1,7” stanowią kompletny sprzęt, chroniący przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidzianej dla klasy P3 (w tym także niższych klas P1 i P2) oraz parami i gazami określonymi w tabeli. Filtropochłaniacze FP 211/1–P3 mają zastosowanie w miejscach występowania substancji toksycznych w powietrzu, a szczególnie w laboratoriach, magazynach chemicznych, galwanizerniach, zakładach przemysłowych oraz podczas awarii i ewakuacji ludzi ze strefy zagrożonej.

Filtropochłaniacz FP 211/-P3/A A2-P3 - Certyfikat badania typu: UE/241/2019/1437, wydanie 1
Filtropochłaniacz FP 211/-P3/B B2-P3 - Certyfikat badania typu: UE/152/2019/1437, wydanie 1
Filtropochłaniacz FP 211/-P3/E E2-P3 - Certyfikat badania typu: UE/242/2019/1437, wydanie 1
Filtropochłaniacz FP 211/-P3/K K2-P3 - Certyfikat badania typu: UE/260/2019/1437, wydanie 1
Filtropochłaniacz FP 211/-P3/NO NO-P3 - Certyfikat badania typu: UE/261/2019/1437, wydanie 1
 
PRZYKŁADY DOBORU ELEMENTU FILTRUJĄCEGO

Zobacz także

 • zobacz więcej
  GOGLE OCHRONNE ARM-01
 • zobacz więcej
  FILTROPOCHŁANIACZ FP 211/1-P3/W-R
 • zobacz więcej
  KAPTUR RATUNEK POŻ.
 • zobacz więcej
  FILTR F 21/80-P3
 • zobacz więcej
  Filtropochłaniacz FP-WIKA-CBRN typu A2B2E1K1SXP3D/R
 • zobacz więcej
  Maska MCP-01