Produkty cywilne

FILTROPOCHŁANIACZ FP 211/1-P3/W-R
Filtropochłaniacz FP 211/1-P3/W-R po skompletowaniu z odpowiednią częścią twarzową wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40x1/7” (EN-148-1) służy do ochrony układu oddechowego przed związkami organicznymi, nieorganicznymi z wyjątkiem tlenku węgla, gazami i parami kwaśnymi amoniakiem i jego pochodnymi oraz parami rtęci. Ochrona obejmuje związki organiczne o temperaturze wrzenia > 65oC, nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla, gazy i pary kwaśne oraz amoniaku o ile ich sumaryczne stężenie objętościowe nie przekracza 0,5%, a stężenie tlenu w powietrzu wynosi minimum 17% obj. Filtropochłaniacz chroni także przed pyłami, dymami , mgłami i aerozolami, po obłożeniu 120 mg chlorku sodu oraz 120 mg oleju parafinowego. Filtropochłaniacz występuje w obudowie metalowej lub z tworzywa.

Certyfikat badania typu WE/S/2890/2018
 
PRZYKŁADY DOBORU ELEMENTU FILTRUJĄCEGO

Zobacz także

 • zobacz więcej
  KAPTUR RATUNEK POŻ.
 • zobacz więcej
  FILTR F 21/80-P3
 • zobacz więcej
  FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE
 • zobacz więcej
  PRZYKŁADY DOBORU ELEMENTU FILTRUJĄCEGO
 • zobacz więcej
  Filtropochłaniacz FP-WIKA-CBRN typu A2B2E1K1SXP3D/R
 • zobacz więcej
  KOMBINEZON IZOLACYJNY KOM-1