ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzki przemysłowej wysokiego składu w istniejącym budynku magazynowym nr 57 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki

Konieczki, dnia 05.09.2023r.

Postępowanie do procedury: 19 / TI /2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wybór Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzki przemysłowej wysokiego składu w istniejącym budynku magazynowym nr 57 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzki przemysłowej wysokiego składu w istniejącym budynku magazynowym nr 57 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki”.

 

 

 

 

 

 

 

powrót