ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy robót budowlanych związanych z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki.

Konieczki, dnia 29.09.2023 r.

Postępowanie do procedury: 23 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy robót budowlanych związanych z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy robót budowlanych związanych z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki .

 

 

 

 

 

 

powrót