ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem oraz wykonaniem utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki .

Konieczki, dnia 16.10.2023r.

Postępowanie do procedury: 24 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem oraz wykonaniem utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem oraz wykonaniem utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki".

 

 

 

 

 

 

 

powrót