ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy instalacji oświetlenia podstawowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w budynku nr 34 znajdującym się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanym w Konieczkach 42-140 Panki

Konieczki, dnia 11.09.2023 r.

Postępowanie do procedury: 18 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy instalacji oświetlenia podstawowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w budynku nr 34 znajdującym się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanym w Konieczkach 42-140 Panki

 

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór wykonawcy instalacji oświetlenia podstawowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w budynku nr 34 znajdującym się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanym w Konieczkach 42-140 Panki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót