Zapytanie ofertowe na wybór Event Managera w związku z obchodami pięćdziesięciopięciolecia Spółki P.S.O. „MASKPOL” S.A.

Postępowanie: 1/BZ/2023

Konieczki, 28.03.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

na wybór Event Managera w związku z obchodami pięćdziesięciopięciolecia Spółki P.S.O. „MASKPOL” S.A.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Event Managera, który zorganizuje i poprowadzi obchody jubileuszowe pięćdziesięciopięciolecia Spółki P.S.O. „MASKPOL” S.A. w dwóch terminach” ...

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót