Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie pokrycia połaci dachowej membraną hydroizolacyjną Sikaplan® G-15

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „kompleksowe wykonanie pokrycia połaci dachowej membraną hydroizolacyjną Sikaplan® G-15 obiektu nr 34 w siedzibie PSO MASKPOL S.A.”. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 po kliknięciu na link (ikonę) pełny tekst: "Zapytania ofertowego" w formacie PDF 

 

 

 po kliknięciu na link (ikonę) pełny tekst: "Informacji dot. RODO - procedura ofertowa" formacie PDF 

 

 

 po kliknięciu na link (ikonę) pełny tekst: "Formularza Ofertowego" w formacie docx (Word) 

powrót