ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT INSTALACYJNYCH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z PRZUBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO PSO „MASKPOL” S.A.

ZLOKALIZOWANEGO W CZESTOCHOWIE (42-202), PRZY UL. STREFOWEJ 14B.

 

 sygn. 2 / TI / 2023

Konieczki, 23 stycznia 2023 r.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Wykonawcy – podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów realizować będzie roboty instalacyjne, zapewni dostawy i montaż materiałów w zakresie wentylacji i klimatyzacji dla Inwestycji przebudowy i modernizacji budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B, zgodnie Zapytaniem Ofertowym 1 / TI /2023 oraz złożoną ofertą.

 

 

 

 

 

 

 

powrót