Produkty cywilne

POCHŁANIACZE SELEKTYWNE
Pochłaniacze P 21/1–A, B, E, K, są wymiennymi elementami oczyszczającymi, które po skompletowaniu z częścią twarzową wyposażoną w standardowy łącznik gwintowy Rd 40×1/7” służą do ochrony układu oddechowego przed substancjami określonymi w tabeli. Czas użytkowania pochłaniaczy ograniczony jest progiem zapachowym tj. stężeniem substancji nie przekraczającym wartości NDS wyczuwanym przez użytkownika, wzrostem oporu oddychania lub złego samopoczucia.

Pochłaniacz P 21/1-A A2 - Certyfikat badania typu: UE/257/2019/1437, wydanie 1
Pochłaniacz P 21/1-B B2- Certyfikat badania typu: UE/351/2020/1437 edycja 1
Pochłaniacz P 21/1-E E2 - Certyfikat badania typu: UE/258/2019/1437, edycja 1
Pochłaniacz P 21/1-K K2 - Certyfikat badania typu: UE/259/2019/1437, wydanie 1

 
PRZYKŁADY DOBORU ELEMENTU FILTRUJĄCEGO

Zobacz także

 • zobacz więcej
  FILTROPOCHŁANIACZE SELEKTYWNE
 • zobacz więcej
  PRZYKŁADY DOBORU ELEMENTU FILTRUJĄCEGO
 • zobacz więcej
  PÓŁMASKA MP-22/2
 • zobacz więcej
  FILTR F 21/80-P3
 • zobacz więcej
  FILTR BAGNETOWY NIEKAPSUŁOWANY FB-02 P2 R
 • zobacz więcej
  POCHŁANIACZ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH P 22/2-A2