Ogłoszenie dot. wypłaty dywidendy za 2021 rok

Szanowni Państwo,

 

Zarząd PSO „MASKPOL” S.A. informuje, że w dniu 30.06.2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku za 2021 rok oraz przeznaczyło część zysku na dywidendę dla Akcjonariuszy zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wobec powyższego wypłata dywidendy za 2021 rok Akcjonariuszom, którzy:

- nie są pracownikami Spółki,

- nie złożyli oświadczenia o numerze rachunku bankowego na które ma zostać przelana dywidenda,

nastąpi na podstawie okazania dowodu osobistego w terminie od dnia 22 sierpnia do dnia 30 sierpnia 2022r. w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Spółki.

 

Akcjonariusze, którzy chcą otrzymać dywidendę przelewem na konto bankowe są proszeni o osobiste stawiennictwo w Spółce[1] celem złożenia odpowiedniego oświadczenia[2]. Wzór oświadczenia oraz upoważnienia do pobrania dywidendy znajduje się poniżej.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 34 310 93 00.

 

 

-Zarząd PSO „MASKPOL” S.A.-

 

[1] Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 34 310 93 00

[2] Oświadczenie dot. przekazania Spółce danych takich jak numer PESEL, aktualny adres zamieszkania oraz numer konta bankowego