ZEUS-2


                                                                                                                             


„Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E”, akronim ZEUS-2. Umowa nr DOB-BIO9/01/03/2018 z 10 grudnia 2018, realizowana w ramach konkursu Nr 9/2018, realizowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ma na celu opracowanie mobilnego zestawu do wykrywania, identyfikacji, likwidacji i neutralizacji zagrożeń CBRN-E w trakcie działań kontr-terrorystycznych. Mobilne laboratorium umożliwi określenie rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów. Do analizy zagrożeń czynnikiem biologicznym będzie stworzony innowacyjny zestaw diagnostyczny oparty na technikach biologii molekularnej, pozwalający na szybką i wiarygodną identyfikację czynników infekcyjnych. Zaprojektowany i zoptymalizowany zestaw umożliwiający jednoczesną identyfikację czynnika i określenie profilu jego antybiotykoodporności. Skonstruowany zostanie ergonomiczny i funkcjonalny mobilny zestaw, który będzie składał się z bezobsługowych pojazdów (dronu i robota) oraz nowoczesnej Odzieży Ochronnej. Zastosowanie mobilnego zestawu pozwoli na zabezpieczenie miejsca zdarzenia na potrzeby działań kontr-terrorystycznych.


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Wartość projektu: 18 875 118,00 zł;
Kwota dofinansowania dla PSO MASKPOL S.A.: 1 640 000,00 zł;
Wkład własny PSO MASKPOL S.A.: 0 zł.powrót