ZESTAW OPATRUNKOWY

Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe
 
Projekt rozwojowy objęty Umową nr DOB-BIO6/19/98/2014 z dnia 23.12.2014 rok
 
Beneficjent/Wykonawca: konsorcjum naukowo – przemysłowym: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider projektu), Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wojskowy Instytut Medyczny
w Warszawie, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A z siedzibą w Konieczkach
 
Podjęcie projektu jest wynikiem odpowiedzi na potrzebę wykonania oraz wdrożenia zestawu opatrunków przeznaczonych do zabezpieczenia urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji a także żołnierzy podległych Ministrowi Obrony Narodowej
 
Wartość projektu: 10 054 125,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9 554 125,00 PLN
Okres realizacji: 2014-2020
 
 
Projekt realizowany w ramach konkursu nr 6/2014 w zakresie badań naukowych
i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


powrót