VESTA „Indywidualizacja systemu osłony osobistej”, akronim VESTA. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0085/18-00 z 14 stycznia 2019 realizowana w ramach IV Osi POIR 2014-2020; Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Projekt ma na celu opracowanie zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej skrytego noszenia (System DWKB), stanowiącej kompatybilny, dopasowany do ciał użytkowniczek system przeznaczony do całorocznego użytkowania, dedykowany funkcjonariuszkom służb mundurowych. Pod względem funkcjonalności DWKB będzie jednolitym zestawem, umożliwiającym użytkowniczkom realizację zadań w różnych warunkach operacyjnych.
Wartość projektu: 3 423 191,94zł ;
Kwota dofinansowania dla  PSO MASKPOL S.A.: 999 150,38 zł;
Wkład własny: 793 327,13 zł.
Okres realizacji: 2019-2021.
Lider projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
Partnerzy projektu:
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,
  • PSO MASKPOL S.A.,
  • MOTEX S.J.

powrót