TechProSmog.„Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu” akronim TechProSmog.
 
Projekt podjęty przez PSO MASKPOL S.A. w roku 2019: „Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu” akronim TechProSmog. Projekt rozwojowy objęty Umową POIR.04.01.04-00-0022/19-00 z 26 września 2019r. realizowaną w ramach POIR 2014-2020; Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i życia oraz półmasek o kontrolowanej bioaktywności chroniących przed smogiem.  

Wartość projektu: 3 531 041.20 zł; w tym wysokość dofinansowania z NCBR: 2 686 548.14 zł.

Okres realizacji: 2019-2022.

Lider projektu: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.

Partnerzy projektu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB.
 
powrót