Zarząd PSO MASKPOL SA z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników aktywów trwałych stanowiących własność PSO MASKPOL SA:

 

 1. Samochód osobowy Skoda Superb, VIN: TMBCJ7NP0K7060251,

  nr rejestracyjny: SW52991, rok produkcji: 2019, pojemność silnika: 1968 cm3, ON, przebieg: 225597 km, nr inwentarzowy 7/410, rok nabycia: 2019, cena wywoławcza: 78 570,00  PLN brutto.

 2. Samochód osobowy Opel Zafira , VIN: W0LPE9E79H1012789,

  nr rejestracyjny: SKL16651, rok produkcji: 2016, pojemność silnika 1956 cm3, ON, przebieg: 283690 km, nr inwentarzowy 7/355, rok nabycia: 2017, cena wywoławcza: 42.600,00 PLN brutto.

 

 • Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych:

siedziba PSO „MASKPOL” S.A. od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu
z osobą uprawnioną do kontaktów.

 • Termin składania ofert: do dnia 04.04.2023 r., godz.: 10:00
 • Przetarg przeprowadzony zostanie w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert)
 • Miejsce składania ofert:

W siedzibie spółki, tj. w miejscowości Konieczki (42-140 Panki) w Kancelarii Ogólnej Spółki lub na adres korespondencyjny: PSO „MASKPOL” S.A. Konieczki, 42-140 Panki.

 • Zaklejona koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach

Oferta na sprzedaż składników aktywów trwałych:………(nazwa składnika aktywów trwałych)

Nr postępowania: ………….

Nie otwierać przed terminem: ………. Godzina:………

 • Miejsce i termin otwarcie ofert:

W siedzibie spółki, tj. w miejscowości Konieczki (42-140 Panki) w Sali konferencyjnej
w dniu: 05.04 godzina 10.00

powrót