ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy termomodernizacji stropodachów na budynkach nr 29 oraz 35 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Postępowanie do procedury: 9 / TI /2023

Konieczki, dnia 12.06.2023 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy termomodernizacji stropodachów na budynkach nr 29 oraz 35 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy termomodernizacji stropodachów na budynkach nr 29 oraz 35 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki”

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót