ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy remontu i termomodernizacji dachów na budynkach nr 01 oraz 03 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Konieczki, dnia 25.07.2023 r

Postępowanie do procedury: 12 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy remontu i termomodernizacji dachów na budynkach nr 01 oraz 03 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy remontu i termomodernizacji dachów na budynkach nr 01 oraz 03 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki”

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót