ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy remontu i termomodernizacji dachów na budynkach nr 35 łączniki oraz 35a łączniki znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A.

Konieczki, dnia 27.06.2023 r.

Postępowanie do procedury: 14 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy remontu i termomodernizacji dachów na budynkach nr 35 łączniki oraz 35a łączniki znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy remontu i termomodernizacji dachów na budynkach nr 35 łączniki oraz 35a łączniki znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót