ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy remontu dachów na budynkach nr 29 oraz 35 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A.

Konieczki, dnia 05.06.2023 r.

Postępowanie do procedury: 8 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy remontu dachów na budynkach nr 29 oraz 35 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy remontu dachów na budynkach nr 29 oraz 35 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki"

 

 

 

 

 

 

 

powrót