ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy ogrodzenia betonowego zakończonego drutem ostrzowym na wysięgniku na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Konieczki, dnia 12.09.2023 r.

 

Postępowanie do procedury: 20 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy ogrodzenia betonowego zakończonego drutem ostrzowym na wysięgniku na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór wykonawcy ogrodzenia betonowego zakończonego drutem ostrzowym na wysięgniku na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót