ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy instalacji odgromowej na budynkach nr 05, 22 oraz 34 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

 

Konieczki, dnia 18.07.2023 r.

Postępowanie do procedury: 16 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Wykonawcy instalacji odgromowej na budynkach nr 05, 22 oraz 34 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Wykonawcy instalacji odgromowej na budynkach nr 05, 22 oraz 34 znajdujących się na terenie spółki PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanej w Konieczkach 42-140 Panki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót