ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji związanej z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 oraz utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki .

Konieczki, dnia 17.10.2023 r.

Postępowanie do procedury: 25 / TI /2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji związanej z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 oraz utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na „Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji związanej z wydzieleniem pomieszczenia produkcyjnego w obiekcie 34 oraz utwardzenia terenu przy obiekcie 34 na terenie PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach, 42-140 Panki.

 

 

 

 

 

 

powrót