ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT INSTALACYJNYCH SPRĘŻONEGO POWIETRZA DLA INWESTYCJI PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO PSO „MASKPOL” S.A.

 ZLOKALIZOWANEGO W CZESTOCHOWIE (42-202), PRZY UL.  STREFOWEJ 14B.

 

sygn. 11 / TI / 2023

Konieczki, 15 czerwiec 2023

 

Przedmiotem niniejszego postępowania, jest wybór Wykonawcy – podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów realizować będzie roboty instalacyjne, zapewni dostawy i montaż materiałów w zakresie instalacji sprężonego powietrza dla Inwestycji przebudowy i modernizacji budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B, zgodnie Zapytaniem Ofertowym 11 / TI /2023 oraz złożoną ofertą.

 

 

 

 

 

powrót