ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z PRZUEBUDOWĄ I MODERNIZACJĄ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO PSO MASKPOL S.A.

ZLOKALIZOWANEGO W CZESTOCHOWIE (42-202) PRZY UL. STREFOWEJ 14B.

sygn. 11/TI/2022

Konieczki, 18 listopada 2022 r.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy– podmiotu, który samodzielnie lub przy udziale zespołu swoich specjalistów świadczyć będzie dla Zamawiającego usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w procesie realizacji zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową i modernizacją budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B.

 

 

 

 

 

 

 

powrót