ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Nr postępowania: 01/TI/2023.

 

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

 

Zarząd PSO „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach (42-140 Panki) zaprasza do negocjacji w sprawie zakupu składników aktywów trwałych stanowiących własność PSO „MASKPOL”, które to składniki nie zostały zbyte w drodze trzykrotnie przeprowadzonego przetargu w Postepowaniu Nr 01/TI/2023.

 

 

 

 

Osoby uprawnione do kontaktu:

  • 1. Piotr Rojszczyk, nr tel.: 882-029-036, e-mail: piotr.rojszczyk@maskpol.com.pl
  • 2. Mariusz Płaska, nr tel.: 698-638-097, e-mail: mariusz.plaska@maskpol.com.pl
  • 3. Michał Heluszka, nr tel.: 882-021-597, e-mail: michal.heluszka@maskpol.com.pl
  • 4. Katarzyna Deska, nr tel.: 539-016-756, e-mail: katarzyna.deska@maskpol.com.pl

 

Prosimy o kontakt do dnia 08.12.2023r.(piątek).

powrót