Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego ,,MASKPOL’’ Spółka Akcyjna z siedzibą w Konieczkach w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na:

Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu PSO "MASKPOL" S.A. w Konieczkach, pragnie poinformować o zamiarze nawiązania współpracy z firmami mogącymi zrealizować w/w zadanie jako Generalny Wykonawca.

 

 Zaproszenie do nawiązania wspólpracy - Hala PSO MASKPOL S.A. w Konieczkach.pdf

powrót