OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NADMIERNYCH ZAPASÓW MATERIAŁÓW, TOWARÓW I WYROBÓW GOTOWYCH

Konieczki, dnia 20-11-2023r.

Postępowanie nr: 1/HZ/2023r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NADMIERNYCH ZAPASÓW MATERIAŁÓW, TOWARÓW I WYROBÓW GOTOWYCH

 

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. z siedzibą w Konieczkach (42 - 140 Panki), stosując zasadę konkurencyjności, informuje o sprzedaży nadmiernych zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych, przekraczających potrzeby Spółki (dalej: „Materiały”) oraz zaprasza do złożenia ofert. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

powrót