Ochrona na miarę

Wspieramy edukację wojskową!

W dniu 08.11.2021 podpisane zostały umowy patronackie z trzema częstochowskimi szkołami prowadzącymi nauczanie w klasach o profilu mundurowym, także w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej - „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Głównymi obszarami współpracy jest wsparcie merytoryczne zajęć wojskowych, propagowanie wśród młodzieży szkolnej ducha patriotyzmu, możliwość zapoznania się z obecnym wyposażeniem używanym w Wojsku Polskim.
W trakcie uroczystości został przekazany sprzęt, który pomoże w procesie kształcenia kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Szkoły z którymi podpisane zostały umowy to:
  •  Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
  •  Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
  •  ZDZ - Zespół Szkół w Częstochowie
powrót