Ochrona na miarę

Prezes PGZ S.A. z wizytą w PSO MASKPOL S.A.

24 stycznia 2020r. Pan Witold Słowik Prezes PGZ S.A. odwiedził Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Wizyta byłą okazją do spotkania z Zarządem Spółki oraz Zarządem Związku Zawodowego Pracowników PSO MASKPOL S.A., a także zaprezentowania oferty firmy, możliwości produkcyjnych oraz prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
Zarząd Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. zapoznał Pana Prezesa Witolda Słowika z potencjałem produkcyjnym oraz parkiem technologicznym Spółki. Podczas spotkania omówiono również inwestycje zaplanowane na 2020 rok.powrót