Ochrona na miarę

Kilkudziesięciu tys. kamizelek kuloodpornych dla Sił Zbrojnych.

7 kwietnia podpisaliśmy z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę kilkudziesięciu tys. kamizelek kuloodpornych KKZ-01 dla Sił Zbrojnych. Wartość umowy dla części gwarantowanej w 2024 r. i opcji przewidzianej na 2025 r. wynosi ok. 490 mln złotych. Kontrakty zawarte na lata 2022-2024 pozwolą na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz spowodują wzrost zatrudnienia o 15%. Inwestujemy też w nowe obiekty produkcyjne oraz park technologiczny.

powrót