Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A.”

Rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A. będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział- Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (02-515).


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)

 

Informacja dla Akcjonariusza o przetwarzaniu danych osobowych przez PSO „MASKPOL” S.A.