Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A.”

Rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A. prowadzony jest przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (02-515)


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („BM PKO BP”)