Projekty

  • 13.08 2019
    Projekty
    Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. jest aktywnym beneficjentem programów i projektów rozwojowych finansowanych lub dofinansowywanych za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
    czytaj wiecej