Komunikat z dn. 05.07.2021 r

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej “PKO BP BM”) uprzejmie informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. Akcjonariusze mogą dokonywać w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP następujących czynności:

  • Aktualizacja danych osobowych,
  • Złożenia oświadczenia o wyrażenie zgody  na komunikację elektroniczną,
  • Wskazania Rachunku bankowego do Rejestru NN,
  • Wypłaty w kasie i przelewem środków z RNN.

 

Lista PUM dostępna jest na stronie https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/