Komunikacja z akcjonariuszami

     Informacje dotyczące akcji Kontakt:
   
       Statut przyjęty uchwałą RN nr 537/IX/19r. z dn. 17.12.2019r. PSO MASKPOL S.A.
       Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Konieczki
       Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Tel. 34/310-93-00
       Dywidenda e-mail: maskpol@maskpol.com.pl