SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

Zakres obowiązków:
 • Nadzór i zarządzanie realizacją inwestycji zgodnie z metodyką zarządzania projektami, poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty inwestycji, nadzór nad procesami projektowania i budowy.
 • Analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z umową oraz właściwymi przepisami.
 • Nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie pozytywnych relacji z dostawcami, wykonawcami, biurami projektowymi, architektami.
 • Udział w pracach komisji przetargowych, opiniowanie Opisów Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umów.
 • Nadzór nad wykonaniem umów o prace projektowe, roboty dodatkowe, usługi nadzoru lub inne niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie terminowym, technicznym, formalno - prawnym i finansowym.
 • Raportowanie w zakresie prowadzonych inwestycji.
 • Koordynowanie spotkań prowadzonych w ramach inwestycji.
 • Nadzór nad poprawnością i właściwym obiegiem dokumentów inwestycyjnych.
 • Kształtowanie dobrego wizerunku Spółki.
 
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne lub pokrewne.
 • Doświadczenie w realizacji prowadzenia projektów inwestycyjnych.
 • Umiejętności przygotowywania budżetów prowadzonych inwestycji oraz prowadzenia rozliczeń.
 • Umiejętność pracy zespołowej i efektywnej komunikacji.
 • Otwartość na poznawanie nowych klientów.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dodatkowe benefity - karta Multisport, opieka medyczna, ubezpieczenie.
 
 
Zgłoszenia kandydatur, należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@maskpol.com.pl w tytule e-maila wpisując: Specjalista ds. inwestycji i remontów.
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
powrót