Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zadań obronnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi w zakresie: szkolenia obronnego, militaryzacji, mobilizacji gospodarki, planowania operacyjnego,
 2. Opracowywanie wniosków w sprawie reklamowania pracowników Spółki od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 3. Prowadzenie prac reklamacyjnych pracowników, podlegających obowiązkowi służby wojskowej,

 

 1. Opracowywanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych oraz innych dokumentów w zakresie spraw obronnych,

 

 1.  Współpraca z komórkami organizacyjnymi w spółce w zakresie zadań dotyczących spraw obronnych,
 2. Sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej spraw obronnych w zakresie Stałego Dyżuru.

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z bezpieczeństwem państwa),
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy,
 3. Doświadczenie na stanowisku związanym z obronnością i/lub militaryzacją,
 4. Znajomość aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa,
 5. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „Poufne”,
 6. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 7. Dokładność i precyzja działania,
 8. Doskonała organizacja pracy.

Mile widziane:

 

 1. Doświadczenie zawodowe w Siłach Zbrojnych RP, administracji publicznej lub instytucjach zajmujących się problematyką obrony narodowej,
 2. Znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 2. Możliwość wpływu na proponowane i dostarczane rozwiązania,
 3. Szkolenia certyfikujące, zawodowe,
 4. Możliwość rozwoju,
 5. Pakiet benefitów pozapłacowych (dofinansowanie do karty MultiSport, opieka medyczna, możliwość ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS – m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci itp.).

 

Zgłoszenia kandydatur (CV oraz list motywacyjny), należy składać w wersji elektronicznej na adres

e-mail: rekrutacja@maskpol.com.pl w tytule e-maila wpisując: Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych.

powrót