Informacja o podmiocie prowadzącym rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A.”

Rejestr akcjonariuszy PSO „MASKPOL” S.A. będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział- Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 (02-515).