Ochrona na miarę

Święto Policji.

Święto Policji.

Z okazji Święta Policji
Życzymy wszystkim Funkcjonariuszom
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym,
sukcesów oraz dobrego zdrowia.
Niech Wasza odpowiedzialna, pełna poświęcenia i wytrwałości
służba będzie
powodem do dumy i powszechnego uznania. 

powrót